INSCRÍBETE

 
 • Nota: Se es menor de idade tes que descargar e imprimir este documento. Unha vez sexa asinado polo/a teu/ túa titor/a legal debes escanealo e xuntalo coa túa inscrición na seguinte caixa para documentos anexos
 • Ao enviar esta inscrición estou aceptando as bases de Youtubeir@s - Concurso de vídeos na Rede dispoñibles na lapela bases desta mesma páxina web.
 • Conforme o establecido no art. 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, polo que se regula o dereito de información na recolla de datos, informamos do seguinte:

  - Os datos de carácter persoal que nos subministra nesta inscrición e noutras comunicacións serán obxecto de tratamento nos ficheiros de responsabilidade de Youtubeir@s - Concurso de vídeos na Rede.
  - Os datos non serán cedidos a terceiros agás no caso de cesións legalmente permitidas.
  - Os datos solicitados nesta inscrición e noutras posibles comunicacións con Youtubeir@s - Concurso de vídeos na Rede, son obrigatorias para formalizar a inscrición. Son os datos axeitados e pertinentes.

  Informamos da posibilidade de exercitar os correspondentes dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición conforme ao establecido na Lei xa citada a través do correo electrónico de concurso@youtubeiras.gal
 

Verificación

youtubea-05facebookb-04correoa-02