Ola! Empregamos cookies propias e de terceiros/as para analizar o uso deste sitio web e mellorar a túa experiencia de navegación. Ao continuar navegando entendemos que aceptas a nosa política de cookies.

   Saber máis - Aceptar.

 

  premios@youtubeiras.gal

BASES DOS PREMIOS YOUTUBEIR@S 2020

1. OBXECTIVOS

Os premios Youtubeir@s teñen como finalidade animar a creación de vídeos con temáticas e formatos diversos e sumar visibilidade á produción en galego e á comunidade youtubeira.

2. PERSOAS DESTINATARIAS

Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con vídeos autoproducidos subidos a Youtube. Pódese participar cun vídeo, con varios vídeos e/ou cunha canle. No caso de que a persoa participante sexa menor de idade, esta inscrición irá acompañada da autorización do/a pai/nai ou titor/a legal mediante o documento que se facilita no formulario de inscrición.

3. CARACTERÍSTICAS E CONDICIÓNS DOS VÍDEOS E CANLES

 • Todos os vídeos inscritos teñen que estar publicados con data posterior ao 27 de setembro de 2019 na plataforma de vídeos Youtube, sen restricións de privacidade e cos cancelos #youtubeiras #youtubeiros na descrición do vídeo.
 • No caso de presentar unha canle, esta ten que conter cando menos 5 vídeos realizados con data posterior ao 27 de setembro de 2019, estar en galego e ter na descrición os cancelos #youtubeiras #youtubeiros, sen restricións de privacidade.
 • Os vídeos individuais que sexan presentados a Youtubeir@s teñen que estar integramente en galego.
 • As canles de Youtube presentadas deben ter a maioría dos vídeos en galego.
 • Os títulos dos vídeos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego.
 • Os vídeos poden conter subtítulos de activación opcional no Youtube noutras linguas.
 • Fican expresamente excluídos os traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.

4. INSCRICIÓN E PRAZOS

O prazo para inscribir os vídeos e canles no Premio Youtubeir@s é do 27 de maio de 2020 ao 23 de outubro de 2020 ás 23.59 h. A participación está aberta ao ámbito internacional e é de balde.

As persoas participantes deben inscribirse a través deste formulario.

Cada creador/a pode inscribir tantos vídeos ou canles como desexe.

5. PREMIOS

Establécense 12 premios: 3 principais, valorados en 1000€ cada un; e 9 premios de 500€ cada un. Un total de 7500 € en premios.

CANLE, premio dotado con 1000 €. Optan a este premio as canles presentadas.

YOUTUBEIR@, dotado con 1000 €. Optan a este premio creadores e creadoras das canles presentadas. Valorarase a calidade dos contidos, a calidade técnica e lingüística, a eficiencia comunicativa, a creatividade, a capacidade de creación de comunidade e a repercursión dos contidos creados.

VÍDEO, dotado con 1000 €. Optan a este premio os vídeos presentados. Valorarase a calidade dos contidos, a calidade técnica e lingüística, a eficiencia comunicativa, a creatividade e a repercusión do vídeo.

CALIDADE LINGÜÍSTICA, dotado con 500 €. Optan a este premio os vídeos e as canles presentadas. Valorarase a calidade e o coidado da lingua (en todas as súas variantes dialectais) a nivel fonético, gramatical e lexical.

IMPACTO, premio dotado con 500 €. Poden optar a este premio os vídeos e as canles presentadas e valorarase a repercusión dos contidos.

CALIDADE TÉCNICA, premio dotado con 500 €. Poden optar a este premio as canles e os vídeos presentados que destaquen por aspectos como a imaxe, o son, a montaxe…

COMUNICACIÓN, premio valorado con 500 €. Optan a este premio os vídeos e as canles presentadas que mellor transmitan a súa mensaxe aproveitando todos os recursos da linguaxe a audiovisual e os recursos do propio Youtube.

CREATIVIDADE, premio valorado con 500 €. Optan a este premio os vídeos e canles presentadas. Valorarase o uso dos recursos creativos e a capacidade de xerar novas ideas, formatos e contidos.

MUSICAL, premio valorado con 500 €. Optan a este premio os vídeos musicais (creación propia, covers, versións,  flashmob...) e canles musicais compostas unicamente por este tipo de pezas.

DIDÁCTICO, premio valorado con 500 €. Optan a este premio vídeos e canles con contidos didácticos e explicativos, útiles para a docencia e a divulgación.

PIONEIRO, premio valorado con 500 €. Este premio pode ser outorgado a un vídeo ou a unha canle. Valorarase o feito de que introduza a lingua galega nun campo no que é pouco usada.

DO PÚBLICO, valorado con 500 €. Este premio outorgarase ao vídeo máis votado proposto polo público. Resultará gañador aquel vídeo que despois dun proceso de votación na Rede e a ratificación do xurado, consiga máis votos. Publicaranse estas bases específicas na web do proxecto.

 

Todos os vídeos inscritos teñen que estar publicados con data posterior ao 27 de setembro de 2019 na plataforma de vídeos Youtube, sen restricións de privacidade e cos cancelos #youtubeiras #youtubeiros na descrición do vídeo.

Cada persoa participante pode recibir máis dun premio e se o xurado así o considera pode haber premios compartidos.

Ningún dos premios quedará deserto.

As contías serán únicas e estarán suxeitas ás retencións correspondentes conforme a lexislación tributaria.

 

6. DECISIÓN DO XURADO

O xurado con voz e voto estará composto por cinco persoas relacionadas co audiovisual, coa xeración e consumo de contidos dixitais e/ou co traballo na área da normalización da lingua.

O xurado valorará os seguintes criterios:

 • Creatividade, innovación e calidade dos contidos. Valorarase a orixinalidade da peza a nivel visual, sonoro, do propio contido e do xeito de transmitilo.
 • Creación e mantemento de comunidade: uso doutras redes sociais, coidados da imaxe e da identidade da canle, colaboracións, atención á comunidade…
 • Periodicidade dos contidos: Valorarase a periodicidade na publicación dos vídeos.
 • Calidade técnica da peza tanto visual como sonora.
 • Eficiencia comunicativa do vídeo na transmisión do contido tanto oral como visual. Valoraranse os dotes interpretativos ou comunicativos e o aproveitamento dos recursos propios da linguaxe audiovisual e do propio Youtube e a súa capacidade de incidencia no público.
 • Calidade lingüística. Valorarase o uso coidado e correcto da lingua en todas as súas variantes dialectais (calidade fonética, léxica, sintáctica etc.)
 • Repecursión do contido creado.

 

A listaxe de finalistas publicarase con anterioridade á data de entrega de premios, ao mesmo tempo será anunciada na web e comunicada a cada participante finalista.

A resolución final do xurado darase a coñecer nun acto de entrega de premios público e aberto, que se anunciará con suficiente antelación, e ao que se comprometen a asistir as persoas finalistas.

 

7. FASE FINAL

A organización resérvase o dereito a empregar os vídeos participantes na promoción do proxecto Youtubeir@s en todas as súas edicións.

A participación nestes premios significa a completa aceptación das bases e das decisións do xurado designado.

 

PDF BASES XERAIS

PDF BASES PREMIO DO PÚBLICO