Esta páxina emprega cookies propias e de terceiros/as.

   Saber máis - Aceptar.

PREMIO DO PÚBLICO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Nesta edición continúa a categoría na que son as/os seguidoras/es as/os que propoñen os seus vídeos preferidos do Youtube para que concorran ao premio do Público.

Estas propostas poderán facerse só a través do formulario que está habilitado na web (www.youtubeiras.gal). Logo de verificar que cumpren as bases dos premios, o proxecto publicará os vídeos participantes. Unha persoa pode facer máis dunha proposta e en ningún caso podería propoñer os seus propios vídeos.

Os vídeos propostos polo público deben reunir os mesmos requirimentos especificados nas bases xerais:

  • Estar publicado no Youtube con posterioridade ao 23 de outubro de 2020.
  • Estar en galego.

  • Os títulos dos vídeos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego.
  • Os vídeos poden conter subtítulos de activación opcional no Youtube noutras linguas.
  • Fican expresamente excluídos os traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.

O prazo para facer estas propostas como público é dende o do 10 de setembro de 2021 ao 22 de outubro de 2021 ás 23.59 h.

Con todas as propostas recibidas crearase un formulario de votación (na plataforma Easypromo) que se difundirá nas redes sociais do proxecto e que estará habilitado dende o 25 de outubro ao 3 de novembro de 2021 ás 23.59 h.

Os 3 vídeos que reciban máis votacións nese prazo pasarán ao xurado dos premios que ratificarán a votación do público, tendo en conta que o vídeo máis votado cumpra as bases xerais. O premio do Público está valorado en 500 €.

Le as bases completas do premio do público nesta ligazón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


youtubeiras.gal. Formulario: Premios do público.