Esta páxina emprega cookies propias e de terceiros/as.

   Saber máis - Aceptar.

PREMIO DO PÚBLICO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
youtubeiras.gal. Formulario: Premios do público.

 

 

Nesta categoría son as/os seguidoras/es as/os que propoñen os seus vídeos preferidos de Youtube para que concorran ao premio do Público.


Estas propostas poderán facerse só a través deste formulario. Logo de verificar que cumpren as bases dos premios, o proxecto publicará os vídeos participantes. Unha persoa pode facer máis dunha proposta e en ningún caso podería propoñer os seus propios vídeos.


Os vídeos propostos polo público deben reunir os mesmos requirimentos especificados nas bases xerais:

  • Estar publicado en Youtube con posterioridade ao 22 de outubro de 2021.
  • Estar en galego.
  • Os títulos dos vídeos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego.
  • Os vídeos poden conter subtítulos de activación opcional en Youtube noutras linguas.
  • Fican expresamente excluídos os traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.
     

O prazo para facer estas propostas como público é dende o do 27 de setembro de 2022 ao 15 de novembro de 2022 ás 23.59 h.

Con todas as propostas recibidas crearase un formulario de votación que se difundirá nas redes sociais do proxecto e que estará habilitado dende o 18 ao 25 de novembro de 2022 ás 23.59 h.

Os 3 vídeos que reciban máis votacións nese prazo pasarán ao xurado dos premios que ratificarán a votación do público, tendo en conta que o vídeo máis votado cumpra as bases xerais. O premio do Público está valorado en 500 €.

Le as bases completas do premio do público nesta ligazón.